Werkwijze

Wandelsoof werkt met drie kleine v’s als leidraad. Elke ‘v’ staat voor een belangrijke stap in het innerlijk proces:

Vertragen: De wandelpas bepaalt het tempo dat de mens van nature het beste ligt. Door te vertragen ontstaat ruimte, ruimte om te voelen. In het voelen worden vragen en behoeftes helderder.

Verbeelden: Vertraging geeft eveneens de ruimte aan verbeelding. Gedachten en beelden kunnen worden geboren die mogelijk weg liggen van onze vertrouwde groeven en gewoontes. Zij kunnen nieuw zijn, maar ook oud of vergeten: ze kunnen ons herinneren aan onze wortels en je terugbrengen naar een deel van jezelf dat op de achtergrond is geraakt.

Vereenvoudigen: Gedachten en beelden helpen te herijken. In het maken van keuzes in wat van waarde is en wat mogelijk ballast. Dat schept een aangename eenvoud: een leger hoofd en een warm hart.

De drie kleine v’s dragen bij tot een persoonlijke grondhouding waarin drie grote V’s centraal staan: ‘Vertrouwen’ in jezelf en je omgeving, ‘Verwondering’ over de wereld om je heen en ‘Veerkracht’ in het omgaan met wat er op je pad komt aan vragen en gebeurtenissen.

Scroll to top